16. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Biennalowa Kieszeń Vincenta 2017

By on 2017-01-08

16. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego
Biennalowa Kieszeń Vincenta
Poznań, 8-12 maja 2017

Kieszeń Vincenta to kompleksowy, unikatowy projekt zajmujący się wieloma obszarami obecności sztuk wizualnych w edukacji artystycznej, upowszechniający nowoczesne metody pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. To otwarta przestrzeń do aktywnego i twórczego działania uczestników. Można tu, więc odkryć w sobie nowy talent czy wykształcić zamiłowanie do różnych form aktywności – od działań werbalnych, performatywnych do instalacji. Corocznie projekt zawiera wprowadzające hasło, wywołujące nowe inspiracje. Zamierzeniem jest poszukiwanie i praktyczne wdrożenie w obszarze sztuk wizualnych nowych propozycji artystycznych wspomagających rozwój uczniów, nauczycieli i animatorów. Celem projektu jest też prezentacja i wykreowanie atrakcyjnych propozycji, wprowadzających nowatorstwo, ale i też odwołujące się do tradycji i dokonań artystycznych w różnych dziedzinach oraz twórcze ich rozwijanie.

Trzy kolejne edycje Kieszeni Vincenta nawiązywać będą do cech trójpodziału utworów literackich.
Nie będą to analogie bezpośrednio odwołujące się do przestrzeni literackiej. Stanowić będą, bowiem swoiste nawiązanie kolejno do: śmiechu (dramat – komedia), wewnętrznych przeżyć i uczuć oraz przekonań (liryka), a także do aktu tworzenia będącego próbą obiektywnej interpretacji zdarzeń, zjawisk, realiów dnia codziennego (epika).

W 2017 roku Kieszeń Vincenta dedykowana będzie zjawisku śmiechu i jego skojarzeniom. Działania zostały zaprojektowane z myślą o starszych grupach przedszkolnych oraz o dzieciach i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Forma realizacji przygotowanych propozycji oparta powinna być o triadę: obraz – ruch – dźwięk, modulowaną i zestawianą w ramach potrzeb konkretnych koncepcji.

09 11

W imieniu organizatorów 16. edycji Kieszeni Vincenta, Poznań 2017, zapraszamy wszystkich zainteresowanych profesorów, wykładowców, przedstawicieli stowarzyszeń, studentów uczelni artystycznych, pedagogicznych oraz uniwersytetów z kraju i z zagranicy do udziału w projekcie.

16 Kieszeń Vincenta 2017 – wprowadzenie.pdf

16 Kieszeń Vincenta 2017 – założenia projektu i zaproszenie do udziału.pdf

16 Kieszeń Vincenta 2017 – ankieta zgłoszeniowa.pdf

16 Kieszeń Vincenta 2017 – ankieta zgłoszeniowa.doc

Top