Pod Gwiaździstym Niebem – Wielkopolska

pod

3. Pod gwiaździstym niebem, Wielkopolska 2015
termin: 17– 23 października

Odnosząc się do tezy, że każde miejsce zamieszkania jest swoistym centrum świata, chcemy zaanimować przestrzenie kilku gimnazjów z województwa wielkopolskiego jako centra działań artystycznych. Chcemy by młodzież podjęła próbę ukazania problemów, które ich bezpośrednio dotyczą. Założenia te zamierzamy zrealizować poprzez cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych, skierowanych do młodzieży, uczącej się w gimnazjach, a prowadzonych przez zaproszonych artystów.

miejsce: Wielkopolska


3. PGN_ulotka 13. PGN_ulotka 2
Warsztaty:
17.10. godz. 16.00-18.00 Jak na dłoni – prowadzi Małgorzata Kalinowska
17.10. Osobliwości miejsca – prowadzi Tadeusz Wieczorek
17.10. godz. 16.00-18.00 Konfitury z własnej natury – prowadzi Krzysztof Wosik
20.10. godz. 12-15 Ruchome obrazki – prowadzi Wojciech Nowak
21.10. godz. 9.50-11.40 Pożegnanie dzieciństwa – prowadzi Katarzyna Owsianna
22.10. godz. 9.45-12.30 Powrót radości – prowadzi Piotr Pawlak
23.10 godz. 10.00 Scena Wspólna spektakl Stop klatka

Zapraszamy nauczycieli, instruktorów, grupy zorganizowane do udziału w projekcie i rezerwacji warsztatów.
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół.

Udział jest bezpłatny
Zapisy grup zorganizowanych od 25 września 2015 r.:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
tel. 61 64 64 473, 61 64 64 477, 501 476 302 w godz. 9-14 (od poniedziałku do piątku).
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. 61/64 64 470, www.csdpoznan.pl
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,
tel. 501 476 302, +61 870 81 76, www.stowarzyszeniemagazyn.org

Kurator projektu
artysta malarz Tadeusz Wieczorek

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd%20Województwa%20Wielkopolskiego[1]

 


 

2. Pod gwiaździstym niebem. Wielkopolska 2014.

Cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych, skierowanych do młodzieży, uczącej się w gimnazjach, a przeprowadzonych przez zaproszonych artystów. Warsztaty dotyczyły sytuacji granicznych, których przekroczenie, przeżycie czyni nas zupełnie innymi ludźmi. Warsztaty pomogły ujawnić pytania, które stawiają sobie młodzi ludzie i które są dla nich trudne. Chcieliśmy zwrócić uwagę młodych ludzi na konieczność dobrego funkcjonowania w świecie realnym, które powinno iść w parze z funkcjonowaniem w świecie wyobrażonym i zdolnością jego rozwijania.
Młodzież  stworzyła komunikaty wizualne, które nakłożyły się na słowa. Słowo było potraktowane jako szczególny obszar znaczenia, dźwięku, melodii, rytmu i kształtu graficznego. Jako tworzywo sztuki (poezja konkretna: muzyczna i wizualna).

Projekt składał się z warsztatów plastyczno-literackich, warsztatów animacji poklatkowej, realizowane będą na terenie szkół gimnazjalnych w: Kiekrzu, Lubaszu, Manieczkach i Trzemesznie w termnie:  30.09.2014-4.10.2014.

Warsztaty poprowadzili zaproszeni artyści:
Piotr Pawlak – Moim przyjacielem jest wiatr
Wojciech Nowak – Zatańcz dla mnie
Katarzyna Owsianna – Mój portret wyobrażony
Tadeusz Wieczorek – Codzienne/ Niecodzienne
Krzysztof Wosik – Księga przeżyć

Organizatorzy:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. 61/64 64 470, www.csdpoznan.pl
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,
tel. 501 476 302, +61 870 81 76, www.stowarzyszeniemagazyn.org

Kurator projektu
artysta malarz Tadeusz Wieczorek

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd%20Województwa%20Wielkopolskiego[1]

 


 

Pod Gwiaździstym Niebem – Wielkopolska 2013

Terminy i miejsca:

30.09 – 05.10.2013 warsztaty w gimanzjach

07.10.2013 Finał, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1, Poznań

 

Cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych, skierowanych do młodzieży uczącej się w gimnazjach prowadzonych przez zaproszonych artystów Magdalenę Parnasow-Kujawa, Katarzynę Owsianną, Wojciecha Nowaka, Piotra Pawlaka i Tadeusza Wieczorka w czterech miejscowościach Województwa Wielkopolskiego: Lubaszu, Opalenicy, Manieczkach i Trzemesznie oraz w Poznaniu. Warsztaty zrealizowane były w czasie zajęć szkolnych oraz w godzinach popołudniowych w szkołach lub placówkach kultury. Czas trwania: ok. 2, 3 h lekcyjne.

Młodzież zainspirowana poezją, muzyką bądź sztuką wizualną tworzyła komunikaty wizualne, które nakładają się na słowa. Artystyczne działania zachęciły uczestników do poszukiwania odpowiedzi na pytania: w jaki sposób słowa zmieniają naszą codzienność? Czy stwarzają możliwość kreacji i zabawy?

Projekt miał także zainspirować nauczycieli i instruktorów do wzbudzania w młodych ludziach gotowości na pewne doświadczenia artystyczne. W tym celu w każdej miejscowości po warsztatach z młodzieżą zaprosimy nauczycieli i animatorów kultury na wspólne spotkanie – panel dotyczący twórczej edukacji prowadzone przez doświadczonych instruktorów Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Finał spotkań odbył się w Poznaniu w nowej „Scenie Wspólnej” i obejmował prezentację efektów pracy młodzieży biorącej udział w projekcie. Ponadto zaprosiliśmy poznańskich nauczycieli i animatorów kultury na krótki wykład dr Magdaleny Parnasow-Kujawy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na temat twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą połączony z panelem dyskusyjnym z udziałem instruktorów Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań,

tel. 61/64 64 470, www.csdpoznan.pl

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,

tel. 501 476 302, +61 870 81 76, www.stowarzyszeniemagazyn.org


Kurator projektu:

artysta malarz Tadeusz Wieczorek

Współpraca: Marta Witkowska

Dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

Top