Biblioteka Wyobraźni

4. BIBLIOTEKA WYOBRAŹNI

październik – listopad 2019

Hasłem czwartej edycji Biblioteki Wyobraźni jest słowo „NAJWAŻNIEJSZE”.

Co jest najważniejsze? W sztuce? W życiu? Istnieje między nimi granica? A może niektórzy nie przekraczają granic, za którymi spotykają się ze sztuką? A może spotykają z nią, nawet o tym nie wiedzą? Co z nimi robi? Co im daje? Kiedy po nią sięgają? W chwili tego, co najważniejsze? Miłości, śmierci kogoś bliskiego?

Jakie są najważniejsze książki, piosenki dzieci, młodzieży, ich nauczycielek i nauczycieli? Jak wygląda ich piramida wartości najważniejszych? Wolność, edukacja, przyjaźń, miłość, samorealizacja, wiedza, wiara, wyobraźnia?

Biblioteka to, etymologicznie, zbiór ksiąg. Sięgamy do niej, by rozmawiać za pośrednictwem sztuki. I iść gdzieś dalej, i głębiej, jeśli nie naj, to, chociaż na stopień wyższy.

Projekt składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap / 4 października – 12 listopada 2019:

WARSZTATY z książką artystyczną jako formą artystycznej wypowiedzi skupionej na haśle Najważniejsze, najważniejsze wartości, spotkanie z znanym/nieznanym, dialog pomiędzy uczestnikiem warsztatów, z twórcą/ami, z bliskimi.

Realizacja warsztatów odbywać się będzie w bibliotekach, centrach kultury i bibliotekach oraz szkołach podstawowych znajdujących się gminach wielkopolskich. Zaproszeni artyści poprowadzą warsztaty z dziećmi w wieku 10-15 lat oraz z nauczycielami i animatorami kultury.

Warsztaty poprowadzą: Aleksandra Andreeva, Marcin Berdyszak, Joanna Buczak, Dominika Czerniak-Chojnacka, Magda Chołuj, Krzysztof Dziemian, Barbara Kaczorowska, Antonina Kieliszewska, Magda Kiełbowicz, Stanisława Kumorek, Malina Prześluga, Joanna Roszak, Sylwia Rajkowska, Dawid Szafrański, Marta Szczepańska, Elżbieta Szymańczuk, Piotr Pawlak, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik, Ewa Zychowicz.

Rezerwacja terminów spotkań:

– od 20 września

– zgłoszenia: Marta Maksimowicz, email: rezerwacje@csdpoznan.pl, tel. 884 936 747

(prosimy o podanie proponowanego terminu warsztatu, wieku i liczby uczestników oraz kontaktowego numeru telefonu do opiekuna). DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Zapraszamy również na WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI oraz ANIMATORÓW, które odbędą się 12 listopada w g. 17.00 – 19.00 w Scenie Wspólnej. Warsztaty poprowadzi prof. Marcin Berdyszak.

Zgłoszenia:

– Marta Maksimowicz, email: rezerwacje@csdpoznan.pl, tel. 884 936 747

 

Drugi etap / 12-15 listopada 2019:

– WYSTAWY prezentujące prace uczestników warsztatów organizowane w szkołach oraz domach kultury. Wybrane prace trafią na wystawę w Scenie Wspólnej.

– WYSTAWA „Ślepy traf, 2019, instalacja” Marcina Berdyszaka oraz książek artystów prowadzących warsztaty w Scenie Wspólnej.

 

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN

 

Kurator projektu: artysta malarz Tadeusz Wieczorek

 

Projekt dofinansowany z budżetów:

 

 

 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

oraz Miasta Poznania #poznanwspiera.


Mówi się, że mało kto czyta, za to książkę może dziś napisać każdy. Mówi się, że zapatrzeni
w swoje smartfony, stajemy się coraz bardziej samotni i niezdolni do nawiązywania kontaktów. Coś jest na rzeczy. Świadomi realiów, w jakich żyjemy, ale też trochę na przekór tym realiom, proponujemy cykl twórczych spotkań z książką artystyczną. To szansa na bezpośrednie spotkanie z sztukami wizualnymi, na poszukanie narzędzi, które pozwolą
w kreatywny sposób wyrazić siebie, na posmakowanie, jak smakuje eksperymentowanie
z formą, na stworzenie z dorosłymi artystami oraz rówieśnikami takiej relacji, która wychodzi poza edukacyjny stereotyp, a także na dobrą, inspirującą zabawę. Na projekt składają się: spotkania twórcze dla młodzieży, nauczycieli i animatorów oraz wystawa.


SPOTKANIA TWÓRCZE
termin: 1 października – 6 listopada
czas: 2 godziny lekcyjne
wiek: 10-15 lat
cena: 100 zł (ryczałt dla klasy)
zapisy: od 17 września (decyduje kolejność zgłoszeń)
miejsce: szkoły podstawowe, biblioteki i świetlice socjoterapetyczne na terenie Miasta Poznania
informacje: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
tel. 61 64 64 473, 535 353 106, 501 476 302 w godz. 9-14 (od poniedziałku do piątku)
prowadzący: Joanna Buczak Rozmowa, Magda Chołuj Odnalezione znaczenia, Zagubione słowa, Dariusz Delik Wersaliki na Wersalce (dwukrotnie), Krzysztof Dziemian Księga możliwego / niemożliwego, Ciepłe i puchate, Barbara Kaczorowska De libro lineae, Karty z Ziemi, Stanisława Kumorek Patyki i Patyczki, Podróż Marzeń, Natalia Kołacz Czytelnia, Inaczej napisane, Piotr Pawlak A z wazonów wypływała zima …, Jak nitki ziemi w głowie układają się dni, miesiące …, Anna Sieńkowska Dwa słowa, Takie białe/ Takie czarne, Dawid Szafrański Przestrzenne notatki, Słowa z ziemi, Tadeusz Wieczorek Odkryte-zakryte, Księga pułapek, Krzysztof Wosik Opowiem Wam o sobie-Światłoksięgi, Dom w mojej głowie.

WYSTAWA
Książka Artystyczna – edycja trzecia
wernisaż dla szkół: 12 listopada o g. 12
wystawa czynna w dniach 12-16 listopada w godz. 12-17
miejsce: foyer Sceny Wspólnej, ul. Brandstaettera 1/ Za Cytadelą,
Pokażemy prace artystów prowadzących tegoroczne spotkania twórcze, powstałe w ciągu ostatnich dwóch lat oraz wybrane prace uczestników, a także dokumentację fotograficzną prezentującą projektu.
W wystawie wezmą udział artyści: Joanna Buczak, Magda Chołuj, Barbara Kaczorowska, Stanisława Kumorek, Anna Sieńkowska, Dawid Szafrański, Elżbieta Szymańczuk, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik.
W czasie trwania wystawy (w godzinach popołudniowych) odbędą się także spotkanie twórcze dla nauczycieli, animatorów zatytułowane Zapiski z Podróży dookoła siebie. Poprowadzi Krzysztof Wosik.

Organizatorzy:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. 61/64 64 470, www.csdpoznan.pl
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,
tel. 501 476 302, +61 870 81 76, www.stowarzyszeniemagazyn.org

Kurator projektu
artysta malarz Tadeusz Wieczorek

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera
więcej informacji na stronach:
www.csdpoznan.pl
www.stowarzyszeniemagazyn.org

 


2. Biblioteka wyobraźni: Książka artystyczna: obiekty, warsztaty, wystawa, dyskusja

Słowo i obraz w jednym. Forma i treść jako dwie strony tego samego medalu. Literatura pod rękę ze sztukami wizualnymi. Książka artystyczna to nie to tylko fascynująca dziedzina kultury, ale także znakomite narzędzie kształtowania twórczego rozwoju osobowości w edukacji szkolnej. Dlatego chcielibyśmy poprzez warsztaty, wystawę i dyskusję przyjrzeć się jej bliżej. Spotkamy się zarówno z młodzieżą, jak i pedagogami.

WARSZTATY TWÓRCZE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
miejsce:
warsztaty będą realizowane przez artystów na terenie szkół i bibliotek
czas trwania:
ok. dwie-trzy godziny lekcyjne
termin:
9-28 października 2017

2. BW_ warsztaty

Wielka księga małych odkryć, prowadzą Aleksandra Andreeva i Krzysztof Dziemian
Konstelacje
, prowadzą Aleksandra Andreeva i Krzysztof Dziemian
Kiedy jestem szczęśliwy
, prowadzi Joanna Buczak
Księga szyfrów
, prowadzi Magda Chołuj
Literobranie
w poszukiwaniu znaczeń, prowadzi Magda Chołuj
My story
, prowadzi Natalia Kołacz
Kto tam?
prowadzi Natalia Kołacz
Wstęga Czasu
Time Slicejak wygląda Czas, prowadzi Stanisława Kumorek
Portrety
Obrazy i Myśli Ukryte, prowadzi Stanisława Kumorek
Książka bez liter
, prowadzi Alina Kus
Atlas snów
, prowadzi Alina Kus
Gdzie czarodziejskie młotki nabijają ćwieki…! p
rowadzi Piotr Pawlak
A potem spadły śniegi, odmieniły wszystko…! p
rowadzi Piotr Pawlak
W pionie
, prowadzi Mateusz Pietrowski
W poziomie
, prowadzi Mateusz Pietrowski
Mosty słów
, prowadzi Anna Sieńkowska
W podróży do..
. prowadzi Anna Sieńkowska
SZYFRO-TEKA
, prowadzi Elżbieta Szymańczuk
Po nitce do gwiazd, prowadzi Elżbieta Szymańczuk
Okruchy domów, drobinki świata, prowadzi Tadeusz Wieczorek
W labiryncie słów
, prowadzi Tadeusz Wieczorek
Księga dziur
(praktyczny kurs wypełniania brakującego), prowadzi Krzysztof Wosik
Księga wyrazów i obrazów,
prowadzi Krzysztof Wosik

 

WYSTAWA KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

2.BW zaproszenie

Wystawa będzie się składać z dokumentacji fotograficznej warsztatów oraz prac artystów, którzy poprowadzą zajęcia z młodzieżą.
m
iejsce: foyer Sceny Wspólnej, ul. Brandstaettera 1/ Za Cytadelą,
wernisaż dla szkół: 13 listopada o g. 12
wystawa czynna w dniach 14-17 listopada w godz. 12-17.
finisaż 17 listopada o g. 17

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty:

13 listopada
godz. 9.45-11.45 warsztaty młodzieżą gimnazjalną
Księga dziur
(praktyczny kurs wypełniania brakującego), prowadzi Krzysztof Wosik
Mosty słów, prowadzi
Anna Sieńkowska
godz. 12
wernisaż dla szkół
godz. 17-19.00
warsztaty dla nauczycieli i animatorów
Fabryka Wyobraźni
, warsztat prowadzi Krzysztof Wosik, miejsce Scena Wspólna

17 listopada
godz. 17 finisaż wystawy
godz. 17-19 warsztat dla nauczycieli i animatorów
Warsztat Stowarzyszenia MUA, miejsce Scena Wspólna
godz. 19-20 dyskusja podsumowująca projekt

Artyści biorący udział w wystawie

Aleksandra Andreeva, Joanna Buczak, Magda Chołuj, Natalia Kołacz, Stanisława Kumorek, Anna Sieńkowska, Elżbieta Szymańczuk, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. 61/64 64 470, www.csdpoznan.pl

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,
tel. 501 476 302, +61 870 81 76, www.stowarzyszeniemagazyn.org

Kurator projektu
artysta malarz Tadeusz Wieczorek

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera

więcej informacji na stronach:
www.csdpoznan.pl
www.stowarzyszeniemagazyn.org


 

 

Biblioteka Wyobraźni 2016
Księga pierwsza podróże znane – nieznane

BibliotekaWyobraźniwystawa kadr 3

Koncepcja projektu wynika z potrzeby przybliżenia problematyki książki artystycznej młodym odbiorcą i zainteresowanie jak największej grupy dzieci oraz animatorów z możliwościami rozwijania wyobraźni poprzez poznanie książki artystycznej, jako dzieła sztuki i uczestniczenia w warsztatach książki artystycznej organizowanych w szkołach podstawowych lub bibliotekach. Projekt ma przybliżyć i promować tę formę wypowiedzi artystycznej wykonanej przez dzieci, pokazać możliwości łączenia sztuki czytania i inspirowania się książkami, tworzenia własnych, niepowtarzalnych egzemplarzy książek. Poprzez realizacje warsztatów i wystawy, zamierzamy popularyzować wśród odbiorców zainteresowanie tą formą sztuki. Książka artystyczna zaproponowana dzieciom, jako medium ich opowieści o sobie stwarza możliwość bardzo indywidualnej wypowiedzi, twórczego poszukiwania własnego języka, eksperymentowania i wykorzystywania zdobytych doświadczeń. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacjami warsztatów.

 

Samorząd%20Woj%20Wielko[1] CMYK
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizator: Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn

Współorganizator: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie

Kurator projekt: Tadeusz Wieczorek

Top