Beata Marcinkowska


Beata Marcinkowska_portretDyplom uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi w 1990 roku. Doktor sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Związana z Wydziałem Sztuk Wizualnych, gdzie pracuje jako adiunkt w Katedrze Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni. Wypowiada się przez sztukę instalacji, rzeźby i obiektu. Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. W swoje sztuce podejmuje tematy związane z różnorodnymi aspektami życia współczesnego człowieka, a w szczególności z problematyką odnoszącą się do kulturowych stereotypów płci.
Jest także animatorką projektów artystycznych i edukacyjnych, które realizuje w kraju i zagranicą. Bierze udział w licznych konferencjach i spotkaniach dotyczących edukacji artystycznej. Jest autorką podręczników i ćwiczeń do plastyki dla dzieci i młodzieży. Działa czynnie w Polskim Komitecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Zarządu.


 

Top