Agata Bończak


BOŃCZAK AGATA kadrEdukator sztuki, współautorka projektów artystyczno-edukacyjnych (cykl warsztatów plastycznych Artystyczne ABECADŁO 2010-2013, cykl warsztatów plastyczno-multimedialnych Wyspa Sztuki 2011-2013, ogólnopolski konkurs multimedialny REJESTRY 2012-2013). Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz prowadzeniem warsztatów w Pracowni Działań Twórczych ARTPUNKT w Lubinie. Interesuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania wrażliwości estetycznej i aktywnej postawy twórczej, grafiką użytkową oraz tradycyjnymi formami rękodzielnictwa. Członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.
Kontakt: agata.bonczak@gmail.com


 

Top