Joanna Buczak


Resize of Joanna Buczak kadrAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z rzeźby i ceramiki w 1993 na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Olgierda Truszyńskiego i prof. Ewy Twarowskiej-Siody. Zajmuje się głównie rzeźbą, tworzy formy przestrzenne, ceramikę i formy użytkowe.
W twórczości posługuje się różnymi materiałami: ceramiką, brązem, metalem, kamieniem, papierem i wieloma innymi. Decyzja o użyciu materiału wiąże się zawsze z ideą rzeźby, jej główną myślą, z poszukiwaniem nowych rozwiązań artystycznych. Tematami, które szczególnie inspirują artystkę są relacje międzyludzkie, kobieta w sytuacjach wieloznacznych, socjologia tłumu i zagadnienia bytu.
Zrealizowała kilka wystaw indywidualnych oraz uczestniczyła w wielu zbiorowych. Zajmuje się również organizacją i prowadzeniem warsztatów artystycznych. Współtworzy Galerię Centralne Oko promującą sztukę poprzez organizowanie wystaw i różnorodnych wydarzeń artystycznych.


Top