Mateusz Pietrowski


Mateusz Pietrowski kadrAbsolwent Edukacji Artystycznej oraz student Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, nagradzany stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Bierze udział w licznych wystawach oraz plenerach malarskich w kraju i za granicą, a także projektuje i prowadzi warsztaty twórcze.


 

Top