Wielkopolski Sen

By on 2021-12-28

Wydawnictwo CD z unikalnymi nagraniami muzyki wielkopolskich zespołów ludowych z początku XX wieku

Tytuł roboczy wydawnictwa: Wielkopolski Sen

Zadanie wykonane obecnie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach działalności Stowarzyszenia „MAGAZYN” jest etapem pośrednim zmierzającym do wydania płyty CD. Aktualizacja projektu nie pozwoliła na etap końcowy – fizycznego wydania wydawnictwa CD.

Zadanie zawarte jest między rekonstrukcją i zdygitalizowaniem unikalnego zbioru 12 płyt z muzyką ludową Wielkopolski nagranych i wyprodukowanych w początku wieku XX wieku. Pracy nad tymi unikalnymi nagraniami podjął się członek Stowarzyszenia Rafał Igiel. Dokonał tych czynności wykorzystując indywidualny program stypendialny Marszałka Wielkopolski. W wyniku zadania powierzonego Stowarzyszeniu Magazyn obecnie nagrania te, zostały, już w formie kompletnej i elektronicznej, poddane renowacji odszumiającej i masteringowi przywracającemu im czytelność i nadającemu wszelkie parametry umożliwiające wytłoczenie ich na płycie CD. Również w tym zadaniu powstała koncepcja artystyczna i warstwa graficzna okładki wkładki – książeczki. Autorem jej jest Angelina Jankowska.

Kompletnym efektem zadania będzie w przyszłości unikalne wydawnictwo CD z tymi odrestaurowanymi 24 utworami w pięknej, wyjątkowej jak materiał muzyczny oprawie graficznej. Należy przy okazji nadmienić, że zbiór tych starych płyt to unikat na skalę światową – to jedyny jak dotąd zbiór z odnalezionymi nagraniami muzyków ludowych Wielkopolski z tak wczesnego okresu – początków fonografii. Historia powstania tych nagrań jest niezwykła; zostały po części wyprodukowane zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Ich dystrybucja w Niemczech jest ściśle związana z emigracją zarobkową Wielkopolan zwanych „Ruhrpolen” pracujących w rejonie Westfalii-Nadrenii już od połowy XIX wieku. Chcielibyśmy w etapie końcowym powierzyć sporządzenie części informacyjno-historycznej dotyczącej tej historii i aspektów technicznych dokonywania tych nagrań w przeszłości. Wydawnictwo ostatecznie będzie miało cechy unikatu historyczno-etnograficznego, będzie stanowić materiał badawczy dla muzykologów, inspirację dla muzyków. Warto nadmienić, że kilka utworów zostało już zaadoptowanych przez muzyków zespołu Polmuz i wydane na płycie „Drzewiej” Ponadto wydawnictwo będzie mieć walor kolekcjonerski. Chcielibyśmy, by płyta trafiła również do naszej Polonii wciąż prężnie działającej w Niemczech, gdzie chcielibyśmy trafić do potomków odbiorców tej muzyki, zainteresować tamtejszą społeczność historią kultury codziennej ich przodków. Wgląd w archiwa niemieckie w tamtym rejonie mógłby uzupełnić naszą wiedzę historyczną na temat losów ćwierć-milionowej rzeszy Wielkopolan na emigracji.

Podsumowując materiały przygotowane w obecnie wykonanym zadaniu, gdy dojdzie do ostatniego etapu, zostaną zebrane, przekazane, grafikowi do ostatecznej edycji szaty graficznej (w zależności od typu i formy wydawniczej okładki i książeczki) i ostatecznie trafią do wydawcy – drukarni i tłoczni. Gotowe wydawnictwo powstanie w ilości optymalnej najprawdopodobniej 500 lub 1000 sztuk będzie zatytułowane „Wielkopolski Sen”

Top