20. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY NIEPOKOJU TWÓRCZEGO KIESZEŃ VINCENTA 2021

By on 2021-06-28

20. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY NIEPOKOJU TWÓRCZEGO KIESZEŃ VINCENTA

12 15 lipca 2021, Poznań

Serwisowanie kreatywności w procesie edukacji sztuką

PROGRAM DLA ZESPOŁÓW

12 lipca (poniedziałek)

Od godz. 14:00

Przyjazd i zakwaterowanie

godz. 15:30 – 18:00

FORUM KV Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

– rejestracja uczestników

– powitanie przez kuratora artystycznego prof. Eugeniusza Józefowskiego, ASP Wrocław

– W świecie sztuki najnowszejeksperyment z udziałem dzieci, artystów i ich dzieł, prezentacja dr Beata Marcinkowska, ASP Łódź

„…sic itur ad astra! Serwisuj do gwiazd!”, prezentacja dr Barbara Kaczorowska, UMK Toruń

– prezentacja Dialogi bez dialogów, dr Małgorzatę Karczmarzyk, Uniwersytet Gdański

godz. 19:00

Kolacja

13 lipca (wtorek)

godz. 9:30 – 14:00

Działania efemeryczne Zespołów w parku Cytadela przy magazynie

godz. 14:30 – 15:30

Przerwa obiadowa

godz. 16:00 – 18:00

FORUM dla ZESPOŁÓW, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

Moje portfolio prezentacja prac plastycznych i multimedialnych, przygotowane przez uczestników

– Cała nadzieja w sztuce, prezentacja Dominik Śmiałowski

14 lipca (środa

godz. 10:00 – 11:30 warsztaty z dziećmi w parku Cytadela przy magazynie

Odwarzyw Się! prowadzi Zespół ASP Wrocław

Recyświaty, prowadzi Zespół UMK

Abstrakcyjne Nitki, prowadzi Zespół ASP Łódź

godz. 10.30 – 12.00 warsztaty z dziećmi w parku Cytadela przy magazynie

Żywa sztuka drzemie w każdym z nas, prowadzi Zespół z UAP

Pokaż gest! prowadzi Zespół ASP Wrocław

godz. 12:4514:00

Dyskusja dotycząca realizacji warsztatów, moderator dr Magdalena Parnasow-Kujawa, UAP

godz.14:30 – 15:30

Przerwa obiadowa

godz. 16:0018:00

FORUM dla ZESPOŁÓW, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

Instrukcja obsługipretekst i kontekst w moich działaniach artystyczno-edukacyjnych, prezentacja Monika Goetzendorf-Grabowska

– Maszyna do pracy z wyobraźnią, prezentacja Joanna Sokołowska

Moje portfolio prezentacja prac plastycznych i multimedialnych, przygotowane przez uczestników

15 lipca (czwartek)

godz. 10:00 – 11:30 warsztaty z dziećmi w parku Cytadela przy magazynie

Przestrzeń „Pomiędzy”, prowadzi Zespół z UAP

Napraw obraz po swojemu, prowadzi Zespół ASP Wrocław

godz. 10.30 – 12:00 warsztaty z dziećmi w parku Cytadela przy magazynie

Mozaika Natury, prowadzi Zespół UMK

Vertical Mobile, prowadzi Zespół ASP Łódź

godz. 12:4513:30

FORUM dla ZESPOŁÓW, park Cytadela przy magazynie

Progres − działanie performatywne, uwzględniające uczestnictwo osób zaproszonych do współdziałania – prowadzenie dr Magdalena Parnasow-Kujawa UAP. Autorskie działanie nawiązujące do hasła tzw. serwisowania kreatywności w kontekście sztuk wizualnych, służące do analizy praktycznej przydatności kreacji w rozwijaniu wiedzy.

godz. 14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

godz. 15:3017:00

FORUM dla ZESPOŁÓW, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

Podsumowanie i dyskusja

SPIS WYDARZEŃ
WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

14 lipca (środa) warsztaty z dziećmi w parku Cytadela przy magazynie

godz. 10:00 – 11:30

OdWARZYW się!

Celem warsztatu jest stworzenie przez każdego z uczestników obrazu/instalacji z warzyw na styrodurze
i połączenie ich w jedną monumentalną pracę. Inspiracją do przygotowania warsztatu jest chęć przybliżenia uczestnikom twórczości włoskiego malarza renesansowego Giuseppe Arcimboldo oraz prac Anny Tokarskiej, którzy przy pomocy warzyw tworzyli niezwykłe kreacje.

Prowadzenie: Oliwia Jaroszewicz, Natalia Komorowska, Aleksandra Pawłowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska

RECYŚWIATY

W czasie spotkania uczestnicy wejdą w świat ekologii oraz dowiedzą się jak w twórczy sposób wykorzystać rzeczy, przedmioty, które są pozornie bezużyteczne. Warsztat Recyświaty to unikatowa wolna przestrzeń pełna troski o sztukę, ekologię i własną iskrę twórczości. Szereg zaproponowanych aktywności, które mają na celu serwisowanie, rozwijanie kreatywności, zabierze odbiorców do miejsca, gdzie jedynym ograniczeniem będzie jedynie fantazja. Uczestnicy dowiedzą się czym są upcycling i asamblaż i stworzą własne obiekty przestrzenne. Ale nie będzie tak łatwo – czeka na nich małe wyzwanie…

Prowadzenie: Weronika Murak, Agata Polny, Ewelina Szpakowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

ABSTRAKCYJNE NITKI

Działanie ma na celu zapoznanie się z techniką string-artu oraz poszerzenie wiedzy na temat abstrakcji. Uczestnicy będą mogli stworzyć instalację artystyczną na jednym, wspólnym płótnie, używając kolorowych włóczek i plastikowych igieł. Każdy będzie miał możliwość wykonania własnych, abstrakcyjnych wzorów, dzięki którym powstanie unikatowe dzieło o łącznej długości czterech metrów. Skończoną instalację będzie można zabrać ze sobą i powiesić w szkole.

Prowadzenie: Kalina Kazimierczak, Anna Tuzimek, Michał Walczak

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Polska

godz. 10:00 – 11:30

ŻYWA SZTUKA DRZEMIE W KAŻDYM Z NAS

Po wyborze obrazów uczestnicy zostają poproszeni o zbudowanie nowej jakości stanowiącej połączenie tych dwóch prac. Ten swoisty rodzaj pomostu może zaistnieć w oparciu o zauważone kontrasty, podobieństwa lub inne elementy. Powstała koncepcja ma być dialogiem pomiędzy dwoma wypowiedziami twórczymi, może stać się ich wypadkową, konsekwencją albo zaprzeczeniem. Opracowana przez uczestników forma stanowić ma oś działania performatywnego, które stanie się równocześnie prezentacją powstałej koncepcji. Działanie może także zostać uzupełnione o dźwięk, którzy uczestnicy sami wygenerują

Prowadzenie: Monika Statucka, Magdalena Polakowska, Tetiana Fedorova

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Polska

POKAŻ GEST!

Uczestnicy wprowadzeni zostaną do świata abstrakcjonizmu ekspresyjnego, a następnie wkroczą w pracę grupową polegającą na stworzeniu pełnowymiarowego (sześć m2) dzieła sztuki w taki sposób jak robił to prekursor i mistrz nurtu – Jackson Pollock. Dzieci będą zaangażowane w cały proces tworzenia dzieła: samodzielne wykonanie narzędzi, barwników, a także przygotowanie podłoża malarskiego.

Grupa: wiek uczestników: 9-12 lat

Prowadzenie: Kamila Krzewina, Hanna Mokijewska, Julia Namysł

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska

15 lipca (czwartek) warsztaty z dziećmi w parku Cytadela przy magazynie

godz. 10:00 – 11:30

PRZESTRZEŃ „POMIĘDZY

Warsztat kreacyjny, podczas którego w nietypowy sposób uczestnicy na rzeczywistość. Zastanowią się nad przestrzenią „pomiędzy”, na którą zwykle nie zwracamy uwagi. Będzie to okazja do pracy grupowej, kończącej się powstaniem trójwymiarowych form. Porozmawiamy też o twórczości Magdaleny Abakanowicz przybliżając sobie pojęcie rzeźby, poznając jej różne formy i rodzaje.

Prowadzenie: Julia Popiół, Sandra Shawkat, Krystian Siemasz

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Polska

NAPRAW OBRAZ PO SWOJEMU

Odbiorcom postawione zostaną pytania: Czy widzieliście kiedyś popsuty obraz? Jak wyglądał? Co było w nim popsute? Co to jest kolaż? Czy robiliście kiedyś kolaże? Z czego można je zrobić? Czy robiliście kiedyś kolaże z przedmiotów codziennego użytku?

Tym razem to uczestnicy będą kreatorami nowych interpretacji sztuki. Ich zadaniem będzie naprawienie obrazu za pomocą dostępnych narzędzi. Będą mogli nadać nowe znaczenia postaciom i sytuacjom, w których są przedstawione.

Prowadzenie: Zuzanna Chabierska, Kamila Krzewina, Julia Namysł

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska

godz. 10.30 – 12:00

MOZAIKA NATURY

Prowadzący rozpoczną opowieść o naturze. Rozmawiać będą o koncepcji mozaiki i pytać, czy dzieci wiedzą, co to jest i czy już z nią pracowały. Pokażą, że wszystko, co ich otacza, może stać się materiałem do pracy i jak można zmieniać lub ulepszać przedmioty. Rozmawiać będą o tym, czy dzieci lubią spędzać czas na łonie natury, jakie krajobrazy je fascynują i co lubią najbardziej. Zaproszą dzieci na spacer po parku i wspólnie będą szukać fragmentu krajobrazu, który pokażą w swojej pracy.

Prowadzenie: Marta Bezrudczyk, Olena Kozak, Patrycja Szlitkus

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

VERTICAL MOBILE

Dzieci poznają prekursora i twórcę obiektów kinetycznych Alexandra Caldera, artystę który wywarł ogromny wpływ na sztukę drugiej połowy XX wieku. Światową sławę zyskał dzięki zawiłym formom z drutu i „Vertical mobile” – obiektom kinetycznym, które wprawia w ruch elektryczność lub wiatr. Podczas warsztatów każdy
z uczestników stworzy według własnego szkicu niepowtarzalną, oryginalną, ruchomą instalację. Pod koniec warsztatu zostaną one zawieszone w przestrzeni parku.

Prowadzenie: Veslava Maleika, Natalia Kotlicka, Agata Rynkowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Polska

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, www.csdpoznan.pl

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn, www.stowarzyszeniemagazyn.org

Współpraca:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Stowarzyszenie MUA

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków budżetu Miasta Poznania

Top