„Ale Autobus”!

By on 2019-11-06

Jeżeli mieszkacie lub pracujecie/uczęszczacie do szkoły poza Poznaniem, to mamy dla Was ciekawą propozycję – akcję „Ale Autobus”!

To akcja, w ramach której możemy dofinansować przyjazd grup na Festiwal.

Co zrobić, aby wziąć w niej udział?

Wyślijcie zgłoszenie na adres: szkola@alekino.com

W zgłoszeniu zamieście następujące dane:

● nazwa szkoły

● wiek dzieci (klasa / klasy)

● miejscowość

● liczba osób planujących udział w Festiwalu (liczba dzieci + liczba opiekunów)

● imię i nazwisko opiekuna grupy

● kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail

● informacja o filmie, który grupa planuje zobaczyć

i oczekujcie na odpowiedź 🙂

Dokładny Regulamin akcji znajduje się tutaj:

Regulamin akcji Ale Autobus 2019

Projekt powstał we współprace Centrum Sztuki Dziecka Poznań oraz Stowarzyszenia Artystyczno – Edukacyjnego MAGAZYN.

Projekt sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Top