4. BIBLIOTEKA WYOBRAŹNI 2019

By on 2019-10-01

4. BIBLIOTEKA WYOBRAŹNI

październik – listopad 2019

Hasłem czwartej edycji Biblioteki Wyobraźni jest słowo „NAJWAŻNIEJSZE”.

Co jest najważniejsze? W sztuce? W życiu? Istnieje między nimi granica? A może niektórzy nie przekraczają granic, za którymi spotykają się ze sztuką? A może spotykają z nią, nawet o tym nie wiedzą? Co z nimi robi? Co im daje? Kiedy po nią sięgają? W chwili tego, co najważniejsze? Miłości, śmierci kogoś bliskiego?

Jakie są najważniejsze książki, piosenki dzieci, młodzieży, ich nauczycielek i nauczycieli? Jak wygląda ich piramida wartości najważniejszych? Wolność, edukacja, przyjaźń, miłość, samorealizacja, wiedza, wiara, wyobraźnia?

Biblioteka to, etymologicznie, zbiór ksiąg. Sięgamy do niej, by rozmawiać za pośrednictwem sztuki. I iść gdzieś dalej, i głębiej, jeśli nie naj, to, chociaż na stopień wyższy.

Projekt składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap / 4 października – 12 listopada 2019:

WARSZTATY z książką artystyczną jako formą artystycznej wypowiedzi skupionej na haśle Najważniejsze, najważniejsze wartości, spotkanie z znanym/nieznanym, dialog pomiędzy uczestnikiem warsztatów, z twórcą/ami, z bliskimi.

Realizacja warsztatów odbywać się będzie w bibliotekach, centrach kultury i bibliotekach oraz szkołach podstawowych znajdujących się gminach wielkopolskich. Zaproszeni artyści poprowadzą warsztaty z dziećmi w wieku 10-15 lat oraz z nauczycielami i animatorami kultury.

Warsztaty poprowadzą: Aleksandra Andreeva, Marcin Berdyszak, Joanna Buczak, Dominika Czerniak-Chojnacka, Magda Chołuj, Krzysztof Dziemian, Barbara Kaczorowska, Antonina Kieliszewska, Magda Kiełbowicz, Stanisława Kumorek, Malina Prześluga, Joanna Roszak, Sylwia Rajkowska, Dawid Szafrański, Marta Szczepańska, Elżbieta Szymańczuk, Piotr Pawlak, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik, Ewa Zychowicz.

Rezerwacja terminów spotkań:

– od 20 września

– zgłoszenia: Marta Maksimowicz, email: rezerwacje@csdpoznan.pl, tel. 884 936 747

(prosimy o podanie proponowanego terminu warsztatu, wieku i liczby uczestników oraz kontaktowego numeru telefonu do opiekuna). DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Zapraszamy również na WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI oraz ANIMATORÓW, które odbędą się 12 listopada w g. 17.00 – 19.00 w Scenie Wspólnej. Warsztaty poprowadzi prof. Marcin Berdyszak.

Zgłoszenia:

– Marta Maksimowicz, email: rezerwacje@csdpoznan.pl, tel. 884 936 747

 

Drugi etap / 12-15 listopada 2019:

WYSTAWY prezentujące prace uczestników warsztatów organizowane w szkołach oraz domach kultury. Wybrane prace trafią na wystawę w Scenie Wspólnej.

WYSTAWA „Ślepy traf, 2019, instalacja” Marcina Berdyszaka oraz książek artystów prowadzących warsztaty w Scenie Wspólnej.

 

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN

Kurator projektu: artysta malarz Tadeusz Wieczorek

 

Projekt dofinansowany z budżetów:

 

 

 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

oraz Miasta Poznania #poznanwspiera.

Top